پیوندهای مفید

بررسی وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران و جهان

بررسی وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران و جهان

بررسی وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران و جهان

انرژی‌های تجدیدپذیر کشورهای اروپایی

 • بیش از 50 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است.
 • با وجود پیشرفتی که آلمان تاکنون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته اما این کشور در نظر دارد تا سال 2030 یعنی تقریبا 12 سال آینده ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بیش از 65 درصد برساند.
 • حدود 40 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق انگلستان تجدیدپذیر است. این کشور درنظر دارد تا 2 سال دیگر یعنی حدود سال 2020، 30 درصد کل انرژی (برق و حرارت) خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کند.
 • 17 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در فرانسه تجدیدپذیر است. این کشور بنا دارد تا سال 2020 این ظرفیت را به 23 درصد برساند.
 • دانمارک در زمینه انرژی بادی بسیار پیشرو بوده است. 55 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در این کشور تجدیدپذیر است و قرار است تا سال 2050 این ظرفیت به 100 درصد برسد.
 • در ایتالیا 27 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده تجدیدپذیر است. این کشور در نظر دارد تا سال 2030 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را به 55 درصد برساند.
 • در حال حاضر 30 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در اسپانیا تجدیدپذیر است. این کشور بنا دارد تا سال 2050 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به 100 درصد برساند.

انرژی‌های تجدیدپذیر کشورهای آمریکایی

 • کشور شیلی قصد دارد تا سال 2050 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده را به 70 درصد برساند.
 • برزیل در حال حاضر 29 هزار و 190 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند و در نظر دارد تا سال 2030 میزان برق تولید شده را به 45 درصد یعنی حدود 32 هزار مگاوات برساند.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورهای آسیایی

 • درحال حاضر 2 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در مالزی را نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهد و قرار است تا سال 2030 ظرفیت این نیروگاه‌ها به 20 درصد ظرفیت تولید برق این کشور برسد.
 • ژاپن 32 هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند و در نظر دارد تا سال 2030 ظرفیت این نیروگاه‌ها را به 24 درصد ظرفیت تولید برق این کشور برساند.

وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران و کشورهای همسایه

 • ایران تاکنون 654 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده کمتر از یک درصد ظرفیت تولید برق کشور بوده است. این در حالی است که طبق ماده 50 قانون ششم توسعه، دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل 5 درصد ظرفیت برق کشور برساند.
 • ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر پیشروتر بوده است. در حال حاضر این کشور بدون محاسبه نیروگاه‌های برق‌آبی، 12.5 گیگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده که 15 درصد از ظرفیت کل برق تولید شده در تمام نیروگاه‌های این کشور را شامل می‌شود. این کشور در نظر دارد تا سال 2023 ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر را به بیش از 2 برابر تولید کنونی یعنی 27 گیگاوات یا 25 درصد برساند.
 • عراق در حال حاضر 100 مگاوات برق از طریق نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه خورشیدی تولید کرده و بنا دارد تا سال 2030، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به 10 درصد ظرفیت تولید برق این کشور، معادل 35 گیگاوات برساند.
 • کویت در حال حاضر 70 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده و برنامه دارد تا سال 2030 ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به 15 درصد معادل 2 گیگاوات برساند و در نظر دارد برای این کار 8 میلیارد دلار هزینه کند.
 • دبی 15 درصد از برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تولید کرده که معادل 7.8 گیگاوات برق است.
 • عربستان در حال حاضر 92 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده و در نظر دارد تا سال 2023 میزان برق تولیدی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به 54 گیگاوات برساند که این رقم 80 درصد برق تولیدی ایران در حال حاضر را شامل می‌شود.
 • اردن در حال حاضر 646 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده و بنا دارد تا سال 2020 ظرفیت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر خود را به 10 درصد برساند و 18 گیگاوات برق تولید کند.
 • عمان 100 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده که ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر نیروگاه‌های نصب شده این کشور تنها به 1.5 درصد از کل نیروگاه‌هایی که برق تولید می‌کند، می‌رسد. این کشور در حال تلاش است تا سال 2023 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را به 10 درصد برساند.
 • پاکستان 1845 مگاوات برق بدون در نظر گرفتن برق آبی از طریق نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و زیست‌توده تولید کرده و در نظر دارد تا سال 2030 تولید برق تجدیدپذیر خود را به 9700 مگاوات برساند.
 • افغانستان تاکنون میزان قابل توجهی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید نکرده است اما در نظر دارد تا سال 2032، 450 مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کند.

* احسان لیوانی – معاون گروه انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو

برای اطلاع از اخبار روز در حوزه برق به اينجا مراجعه کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *