پیوندهای مفید

ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسید

ظرفیت اسمی تولید برق با بهره‌برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات

« ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسید »

در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در نیروگاه‌های حرارتی کشور شامل واحد‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی، هشتاد درصد از ظرفیت کل نصب شده تولید برق کشور را شامل می‌شود.

ظرفیت واحد‌های بخاری تولید برق هم اکنون بالغ بر ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات بوده و سهم ۱۸.۴ درصدی از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور را به خود اختصاص می دهند.

همچنین ظرفیت اسمی واحد‌های گازی نصب شده به ۲۱ هزار و ۹۶۵ مگاوات رسیده و سهم واحد‌های گازی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به ۲۵.۵ درصد می‌رسد.

ظرفیت اسمی واحد‌های سیکل ترکیبی نیز هم اکنون ۳۱ هزار و ۸۲۸ مگاوات و سهم این بخش از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور، ۳۶.۹ درصد می باشد.

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق آبی در حال حاضر ۱۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات بوده و تولید برق از انرژی آب سهمی ۱۴ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

تولید برق از انرژی اتمی نیز با فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، ۱.۲ درصد از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور و به میزان ۱۰۲۰ مگاوات است.

همچنین ظرفیت اسمی تولید در واحد‌های تولید پراکنده به ۲ هزار و ۱۳۰ مگاوات رسیده است.

از این رقم، ۲۴۵ مگاوات، واحد‌های خودتأمین تولید برق هستند.

مجموع سهم واحد‌های تولید پراکنده در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به ۲.۵ درصد می‌رسد.

ظرفیت اسمی تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر هم اکنون ۹۰۴ مگاوات بوده که این رقم سهمی ۱ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

واحد‌های دیزلی نیز به مجموع ظرفیت ۴۳۹ مگاوات، سهمی ۰.۵ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور را دارا می باشند.

هم اکنون، در مجموع ظرفیت اسمی برق کشور با بهره برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *