فیلترها:

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

تأمین تجهیزات گلخانه‌ای

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان خریدار منعقد گردیده است. این قرارد...
قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود
تأمین تجهیزات گلخانه‌ای

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

تأمین تجهیزات گلخانه‌ای

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان پیمانکار و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان کارفرما منعقد گردیده است. این قرا...
قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود
تأمین تجهیزات گلخانه‌ای

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

     انتخاب دسته بندی: 

تعداد کل نوشته‌ها: