فیلترها:

خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

تأمین قطعات نیروگاهی

خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و  شرکت «...
خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد
تأمین قطعات نیروگاهی

خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد خرید یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC نیروگاه مشهد

تأمین قطعات نیروگاهی

خرید یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
قرارداد خرید یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC نیروگاه مشهد این قرارداد فی ما بین شرکت «افق توسعه انرژی طوس» به عنوان خریدار و  شرکت «تولیدی و بازر...
قرارداد خرید یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC نیروگاه مشهد
تأمین قطعات نیروگاهی

خرید یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها

تأمین قطعات نیروگاهی

خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و  شرکت «بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا» به عنوان خریدار می‌باشد. موض...
قرارداد خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها
تأمین قطعات نیروگاهی

خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

51912_532-3

تأمین قطعات نیروگاهی

تامین مقره‌های خط 400KV دو مداره نیروگاه راشد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
قرارداد تامین مقره‌های پروژه خط 400 کیلوولت دو مداره نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «مقره سازی ایران» به عنوان فروشنده و شرکت «تولیدی و با...
51912_532-3
تأمین قطعات نیروگاهی

تامین مقره‌های خط 400KV دو مداره نیروگاه راشد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

خرید قطعات توربین گازی V94.2 از شرکت پایا مواد

تأمین قطعات نیروگاهی

خرید قطعات توربین گازی V94.2 از شرکت پایا مواد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
خرید قطعات توربین گازی V94.2 از شرکت پایا مواد این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان خریدار و شرکت «پایا مواد» ب...
خرید قطعات توربین گازی V94.2 از شرکت پایا مواد
تأمین قطعات نیروگاهی

خرید قطعات توربین گازی V94.2 از شرکت پایا مواد

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001

تأمین قطعات نیروگاهی

خرید دو ست نازل توربین GE F5 MS5001

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
قرارداد خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001 این قرارداد فی ما بین شرکت «تولید نیروی برق تهران» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی ...
خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001
تأمین قطعات نیروگاهی

خرید دو ست نازل توربین GE F5 MS5001

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

ae942-step-2

تأمین قطعات نیروگاهی

قرارداد خرید قطعات توربین گازی v94.2

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0
قرارداد خرید قطعات توربین گازی v94.2 این قرارداد فی مابین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «فن آوری پایا مواد» و به منظور خرید قطعا...
ae942-step-2
تأمین قطعات نیروگاهی

قرارداد خرید قطعات توربین گازی v94.2

نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

     انتخاب دسته بندی: 

تعداد کل نوشته‌ها: